روز پنجشنبه 99/10/11 جلسه اى با آقاى درويش نايب رئیس اتاق مشترك بازرگانى سوريه – ايران برگزار گرديد, كه پیرو اين جلسه تصمیماتى اتخاذ گردید از جمله برگزارى جلسه مشترك اتاق دو كشور براى بحث و بررسی در مورد نحوه برگزاری نمایشگاه های همچنين سالانه و اعزام هیئت های تجاری و برگزاری جلسات دوجانبه بین بازرگانان و صنعتگران هر دو کشور.

همچنين ایجاد شبکه های صنعتی با طرف ایرانی از طریق ایجاد صنعت هاى محلی مشترک بین دو کشور برای سرعت دادن به چرخ صنعت در سوریه با استفاده از تجارب صنعتی ایران و فن آوری های ایرانی. در مورد اصلاحیه تفاهم نامه تجارت آزاد بین دو کشور و ارائه پیشنهادی به طرف های ذیربط در دولت و احتمال لغو کالاهای مستثنی از توافق نامه تجارت آزاد و لغو هزینه ها و مالیات های اعمال شده بر کالاهای مبادله شده بین دو کشور به منظور دستیابی به یک منطقه کامل مبادله رایگان و تلاش برای لغو کلیه محدودیت های غیر تعرفه ای به منظور افزایش حجم مبادلات بین دو کشور نیز بحث و تبادل نظر شد.

در این جلسه در مورد اعطای اختیارات گسترده تر به اتاق مشترک سوریه و ایران و اهمیت بیشتر آن در تجارت و درخواست حمایت نامحدود از دولت های سوریه و ایران برای ایجاد نقش موثر اتاق در به گردش درآوردن چرخه اقتصادی دو کشور بحث شد.